Các khóa học đang diễn ra

Quản trị dịch vụ logistics

 

Nội dung chương trình khóa học


Module 1: Tổng quan về logistics


Module 2: Nghiệp vụ dịch vụ logistics.


Module 3: Dịch vụ khách hàng


Module 4: Quản trị và khai thác kho hàng


Module 5: Quản trị Vận tải - Giao nhận


Module 6: Thủ tục hải quan cho hàng hóa xuất nhập khẩu


Module 7: Quản trị hệ thống thông tin dịch vụ logistics


Module 8: Quản trị rủi ro trong dịch vụ logistics


 

Thời gian học: Thời gian học vào tối thứ 4 (18h-20h30), ngày chủ nhật (Sáng:


 8h-11h và Chiều: 14h-17h).


Địa điểm học: - Phòng 206, nhà A4, trường Đại học Hàng Hải Việt Nam, số 484 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng.


Mức phí: 2.900.000đ/course. Bao gồm: Học phí, lệ phí cấp chứng chỉ, trang


 thiết bị đồ dùng học tập, chi phí tài liệu, đồ uống…)


 

Nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu

Nội dung chương trình khóa học


Module 1: Hợp đồng xuất nhập khẩu


Module 2: Giao nhận xuất nhập khẩu và vận tải bảo hiểm trong ngoại thương

 

Module 3: Thủ tục hải quan trong hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu


Module 4: Nghiệp vụ thanh toán xuất nhập khẩu


Thời gian họcThời gian học vào tối thứ 4 (18h-20h30), ngày chủ nhật (Sáng:


 8h-11h và Chiều: 14h-17h).


Địa điểm học: - Phòng 206, nhà A4, trường Đại học Hàng Hải Việt Nam, số 484


 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng.


Mức phí: 2.900.000đ/course. Bao gồm: Học phí, lệ phí cấp chứng chỉ, trang


 thiết bị đồ dùng học tập, chi phí tài liệu, đồ uống…)


 

Thông tin liên hệ

Địa chỉ
Phòng 116 – A4, số 484 Lạch Tray, Hải Phòng
Điện thoại
VP: 031 326 1135 - Ms. Phạm Yến: 0984.363.697 - Mr Minh: 0928.028.688
Email
logistics.center@vimaru.edu.vn / letc@vimaru.edu.vn